MENU
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00

FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00

FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00

FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

TANTA ROBA
10.30 - 11.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

TANTA ROBA
10.30 - 11.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

TANTA ROBA
10.30 - 11.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

TANTA ROBA
10.30 - 11.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

TANTA ROBA
10.30 - 11.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

READY2MUSIC
10.30 - 12.00
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

READY2MUSIC
10.30 - 12.00
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
MOVE IN MOVIE
12.00 - 14.00
MOVE IN MOVIE
12.00 - 14.00
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30

RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30

RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30

RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30

RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30

RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 15.00

READY2MUSIC
15.30 - 16.00

READY2MUSIC
15.30 - 16.00

READY2MUSIC
15.30 - 16.00

READY2MUSIC
15.30 - 16.00

READY2MUSIC
15.30 - 16.00
TANTA ROBA
15.00 - 17.00
TANTA ROBA
15.00 - 17.00
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
SECRET FILES
17.00 - 17.30

ARENA
17.30 - 18.00
SECRET FILES
17.00 - 17.30

ARENA
17.30 - 18.00
SECRET FILES
17.00 - 17.30

ARENA
17.30 - 00.00
SECRET FILES
17.00 - 17.30

ARENA
17.30 - 18.00
SECRET FILES
17.00 - 17.30

ARENA
17.30 - 18.00
2000 WATT
17.00 - 18.00
2000 WATT
17.00 - 18.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
ARENA
20.00 - 21.00
ARENA
20.00 - 21.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
BALEARIC
21.00 - 22.00
BALEARIC
21.00 - 22.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

No event hours available!
No event hours available!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00
BESAME
18.00 - 19.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
SECRET FILES
17.00 - 17.30
SECRET FILES
17.00 - 17.30
SECRET FILES
17.00 - 17.30
SECRET FILES
17.00 - 17.30
SECRET FILES
17.00 - 17.30

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

No event hours available!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00
2 LIVE
22.00 - 00.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2000 WATT
17.00 - 18.00
2000 WATT
17.00 - 18.00

Sabato

 • 2000 WATT
  17.00 - 18.00

Domenica

 • 2000 WATT
  17.00 - 18.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00
CITY OF ANGELS
19.00 - 20.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
ARENA
17.30 - 18.00
ARENA
17.30 - 18.00
ARENA
17.30 - 00.00
ARENA
17.30 - 18.00
ARENA
17.30 - 18.00
ARENA
20.00 - 21.00
ARENA
20.00 - 21.00

Lunedì

 • ARENA
  17.30 - 18.00

Martedì

 • ARENA
  17.30 - 18.00

Mercoledì

 • ARENA
  17.30 - 00.00

Giovedì

 • ARENA
  17.30 - 18.00

Venerdì

 • ARENA
  17.30 - 18.00

Sabato

 • ARENA
  20.00 - 21.00

Domenica

 • ARENA
  20.00 - 21.00
No event hours available!
No event hours available!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30
LLAMA MALLORCA
16.00 - 16.30

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

No event hours available!
No event hours available!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MOVE IN MOVIE
12.00 - 14.00
MOVE IN MOVIE
12.00 - 14.00

Sabato

 • MOVE IN MOVIE
  12.00 - 14.00

Domenica

 • MOVE IN MOVIE
  12.00 - 14.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
9.0 HOUSE
13.30 - 14.00
9.0 HOUSE
13.30 - 14.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30
PAUSA PRANZO
13.00 - 13.30

Lunedì

 • PAUSA PRANZO
  13.00 - 13.30

Martedì

 • PAUSA PRANZO
  13.00 - 13.30

Mercoledì

 • PAUSA PRANZO
  13.00 - 13.30

Giovedì

 • PAUSA PRANZO
  13.00 - 13.30

Venerdì

 • PAUSA PRANZO
  13.00 - 13.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30
MISSIONE IMPOSSIBILE
10.00 - 10.30

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 14.30
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 15.00
IN DANCE WE TRUST
14.00 - 15.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00
BREAKFAST
06.00 - 09.00

Lunedì

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Martedì

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Mercoledì

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Giovedì

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Venerdì

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Sabato

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00

Domenica

 • BREAKFAST
  06.00 - 09.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
RITORNO AL FUTURO
14.30 - 15.00
RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00
RITORNO AL FUTURO
16.30 - 17.00

Lunedì

 • RITORNO AL FUTURO
  14.30 - 15.00
 • RITORNO AL FUTURO
  16.30 - 17.00

Martedì

 • RITORNO AL FUTURO
  14.30 - 15.00
 • RITORNO AL FUTURO
  16.30 - 17.00

Mercoledì

 • RITORNO AL FUTURO
  14.30 - 15.00
 • RITORNO AL FUTURO
  16.30 - 17.00

Giovedì

 • RITORNO AL FUTURO
  14.30 - 15.00
 • RITORNO AL FUTURO
  16.30 - 17.00

Venerdì

 • RITORNO AL FUTURO
  14.30 - 15.00
 • RITORNO AL FUTURO
  16.30 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
05.00 - 06.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
09.00 - 10.00
READY2MUSIC
10.30 - 12.00
READY2MUSIC
10.30 - 12.00
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
11.00 - 11.30
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
12.00 - 13.00
READY2MUSIC
15.30 - 16.00
READY2MUSIC
15.30 - 16.00
READY2MUSIC
15.30 - 16.00
READY2MUSIC
15.30 - 16.00
READY2MUSIC
15.30 - 16.00

Lunedì

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  11.00 - 11.30
 • READY2MUSIC
  12.00 - 13.00
 • READY2MUSIC
  15.30 - 16.00

Martedì

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  11.00 - 11.30
 • READY2MUSIC
  12.00 - 13.00
 • READY2MUSIC
  15.30 - 16.00

Mercoledì

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  11.00 - 11.30
 • READY2MUSIC
  12.00 - 13.00
 • READY2MUSIC
  15.30 - 16.00

Giovedì

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  11.00 - 11.30
 • READY2MUSIC
  12.00 - 13.00
 • READY2MUSIC
  15.30 - 16.00

Venerdì

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  11.00 - 11.30
 • READY2MUSIC
  12.00 - 13.00
 • READY2MUSIC
  15.30 - 16.00

Sabato

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  10.30 - 12.00

Domenica

 • READY2MUSIC
  05.00 - 06.00
 • READY2MUSIC
  09.00 - 10.00
 • READY2MUSIC
  10.30 - 12.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00
FULL MUSIC JACKET
00.00 - 02.00

Lunedì

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Martedì

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Mercoledì

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Giovedì

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Venerdì

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Sabato

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00

Domenica

 • FULL MUSIC JACKET
  00.00 - 02.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
03.00 - 05.00
BALEARIC
21.00 - 22.00
BALEARIC
21.00 - 22.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
TANTA ROBA
10.30 - 11.00
TANTA ROBA
10.30 - 11.00
TANTA ROBA
10.30 - 11.00
TANTA ROBA
10.30 - 11.00
TANTA ROBA
10.30 - 11.00
TANTA ROBA
15.00 - 17.00
TANTA ROBA
15.00 - 17.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
02.00 - 03.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00
PODCAST
21.00 - 22.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

No events available!